OP-COM Automatické nastavení času

Návod, jak pomocí diagnostiky opcom nastavit automatickou synchronizaci času.

Najeďte na volbu Infotainment System.

OPCOM automatické nastavení času 1

Dále zvolte DIS (Info display TID BID GID CID)

OPCOM automatické nastavení času 2

Zde klikněte na tlačítko Program Variant Configuration.

OPCOM automatické nastavení času 3

A u volby Country Code zvolte zemi Germany (Německo).

OPCOM automatické nastavení času 4

Tento návod má informační charakter a autor neodpovídá za způsobené škody.