Vyhřívání sedadel

Návod na dodělání vyhřívání sedaček včetně mnoha fotek dodal Pueblo. Díky kolego 🙂

Pozor: Před instalací je třeba odpojit akumulátor, při jeho odpojení a opětovném připojení se ve vozidle nesmí nacházet žádná osoba!!!

Pokud připojíme akumulátor a vložíme klíč do zapalování při odpojeném konektoru sedadla, zůstane svítit kontrolka airbagu a je nutné potom provést vymazání chyb v ŘJ.

Zde uvedený postup zcela jistě není úplný, ale pro základní orientaci je myslím postačující.

Fotografií jsem udělal při montáži jen pár a to pouze na tel. a dodám je, až k němu najdu kabel, abych je mohl stáhnout. Instalace vyhřívání sedadel do Astry H je relativně jednoduchá, složitost se odvíjí od toho zda-li je ve vozidle již instalována kabeláž či nikoliv.

Pokud patříte ke šťastným majitelům, kteří zde již mají kabeláž připravenu, stačí pouze provést montáž vyhřívacích „deček“ do sedadel a instalovat příslušnou ovládací lištu ve středové konzole. V opačném případě je nutné příslušné vodiče natáhnout.

Pokud vodiče nataženy nejsou, je také vhodné se přesvědčit zda-li REC umožňuje doplnění příslušných dvou pojistek (FR39, FR40) a relé spínající napětí pro vyhřívání. Pokud ne, je nutné taktéž provést výměnu této jednotky. Dané relé (žlutá barva) osadíme (pozice na RECu vpravo dole) a stejně tak pojistky na pozicích FR39 a FR40. Hodnota 15A.

Zdali jsou vodiče již v kabelovém svazku připraveny, zjistíme vytažením „husího krku“ z pod sedadla řidiče nebo spolujezdce, kde musí být mimo jiné tyto vodiče:
– Černý vodič 1.5mm (Napájení +12V)
– Hnědý vodič 1.5 mm (Kostra)
– Hnědošedý vodič 0.5 mm (Ovládání sed. řidiče), Černožlutý (ovládání sed. Spolujezdce)

Pokud vodiče instalovány nejsou, je nutné provést jejich natažení a připojení na příslušné konektory ve vozidle. Konektor X1 se nachází na levém předním sloupku ve spodní části.
– Napájení sedadla řidiče: REC Konektor XR4/21
– Napájení sedadla spolujezdce: REC Konektor XR4/22
– Napájení jednotky spínačů: Pin. č. 12 jedn. spínačů, REC Konektor XR4/8, vede přes X1/37
– Ovládání řidič: Pin č. 3 jedn. spínačů, vede přes X1/48 na X48/7 (kon. Sedadla)
– Ovládání spoluj. Pin č. 9 jedn. spínačů, vede přes X1/49 na X49/7 (kon. Sedadla)

Může se stát, že některé vodiče instalovány budou a některé nikoliv. Vodiče pro napájení sedadel tam být nemusí, ale vodiče od jednotky ovládání až ke konektoru X1 nataženy být mohou. To je potřeba ověřit před instalací. Pokud budeme tahat napájecí vodiče, je potřeba demontovat plastový práh na straně řidiče. Stejně tak sundáme plastový kryt zadního sloupku a zadní levou část krytí, kde se nachází REC. Většina plastových dílů drží na kovových sponách a lze je silnějším tahem sejmout. Zadní díl, za kterým je umístěna REC je navíc připevněn pomocí tří šroubů, pod horním plastovým dílem. U horního dílu je třeba před vytažením vysunout plastovou krytku. Při instalaci do konektorů XR4 je potřeba použít vhodné piny, které lze nejsnadněji sehnat ze starších svazků, např. na vrakovišti z Astry G.

Přesto, že se ve vozidlech obecně nedoporučuje vodiče pájet, v tomto případě je to nejvhodnější. Pin s ustřihnutým kouskem vodiče připájíme na vodič, který budeme tahat, spoj případně přebrousíme, aby na něm nebyly ostré hrany a „přetáhneme“ smršťovací bužírkou. Je důležité, aby pájené spoje byly řádně izolovány a vodiče se v místě spoje nehýbaly. V místě pájeného spoje totiž dochází na hraně, kde končí cín a začíná měď vodiče k únavovému lomu.

Nově tažené vodiče řádné přisvazkujeme k původní kabeláži a obtočíme izolační páskou. Napájecí vodiče k sedadlům vedeme ze zadní části směrem dopředu, kde je odbočka pod sedadlo řidiče. Do tohoto místa si také připravíme hnědé vodiče (kostru), které můžeme připojit na kostřící bod u konektoru X1 (dole u předního sloupku na straně řidiče) a ovládací vodiče od jednotky středových spínačů. Pokud vodiče od jednotky středových spínačů jsou přivedeny ke konektoru X1, připojíme se na ně na tomto konektoru. Pokud zde ovládací vodiče nejsou, je třeba je natáhnout. V tom případě je nutné demontovat také plastový kryt pod řízením, přístroje a středovou konzolu. Svazek vodičů vede ze spodní části směrem nahoru, dále za přístroji směrem k ovládacímu panelu. Plastový kryt pod řízením drží mimo jiné také pomocí dvou šroubů, které jsou za ovladači světel, takže je nutné jej nejdřív vytáhnout.

Pokud instalujeme vodiče, je nutné mít demontovány sedadla, protože je potřeba nadzvednout koberec, jelikož vodiče jsou taženy pod ním. Vodiče opět svazkujeme k původní kabeláži, která se zde nachází. Na příslušném místě, kde vedou kabely k sedadlu řidiče uděláme odbočku k tomuto sedadlu. Vodiče, které jsou určeny k sedadlu spolujezdce vedeme dále přes střed vozidla v bílém plastovém krytu, který se zde nachází. Jde to dost špatně a chce to trochu trpělivosti, protože na hlavě budete mít koberec. To je ovšem i trochu výhoda, protože vás nikdo neuslyší až budete nadávat 🙂

Do konektoru pod sedadly si připravíme opět piny s kousky kabelů, opět nejlépe ze starších kabelových svazků, na které připájíme přivedené vodiče a izolujeme pomocí smršťovacích bužírek. Pro vyhřívání sedadel je to prostřední konektor.

Demontáž sedadel a instalace vyhřívacích deček

Sedadla jsou upevněna pomocí dvou šroubů v zadní části k podlaze. Vyšroubovat je není jednoduché, protože při výrobě jsou šrouby natřeny barvou. Je nutné použít dobré nářadí, protože pokud strhnete šroub, tak už ho jenom tak nevytáhnete a museli byste na něj něco navařit. Před vyjmutím sedadla odpojíme ještě konektor. Pro vysunutí konektoru je nutné nejdřív na něm posunout pojistku.

1. Z demontovaného sedadla sundáme boční plastové kryty, které jsou zde nacvaknuty a připevněny pomocí několika šroubů. Ovládání sklápění sedadla lze sejmout silným tahem.

Vyhřívání sedaček

2. Potah sedáku drží na rámu pomocí přišitého lemu. Z rámu jej lze sejmout, ale když za něj budeme tahat, tak si potah trochu přimáčkneme, abychom příliš nenamáhali šitý spoj. Po povolení lemu po celém okraji je možné již vnitřní výplň sedáku sejmout z kovové konstrukce.

Vyhřívání sedaček

3. U sedadla spolujezdce je nutné ještě předtím vytáhnout kabel s konektorem, který v sedadle vede ke spínači obsazení sedadla nebo při troše opatrnosti nechat na místě. Snímač a jeho připojení vypadá takto:

Vyhřívání sedaček

Vyhřívání sedaček

4. Potah nám v této chvíli ještě drží na vnitřní výplni pomocí kovových spon. Spony je nejlépe přestřihnout štípacími kleštěmi. Poté je možné již potah zcela odstranit.

Vyhřívání sedaček

Vyhřívání sedaček

Vyhřívání sedaček

5. Na vnitřní výplň následně nalepíme vyhřívací dečky. Tvar deček je odlišný pro normální a sportovní sedačky.

Vyhřívání sedaček

6. Přívod k vyhřívání vedeme směrem ke kabelovému svazku pod sedadlem, ke kterému se při montáži přisvazkujeme a to tak, aby kabel nevedl kolem ostrých hran, případně použijeme „husí krk“. V místě, kde se původně nacházely spony, kterými byl potah připevněn k vnitřní výplni sedadla si připravíme tenké stahovací pásky a při montáži s nimi přitáhneme potah zpět k výplni.

Vyhřívání sedaček

Vyhřívání sedaček

7. Konce poté ustřihneme. Při nasazení na kovovou kostru sedadla postupujeme v opačném pořadí jako u demontáže.

Opěrák sedadla je poněkud složitější.

1. Nejdříve sejmeme zadní část potahu, který drží ve spodní části a po stranách a to pomocí do sebe zapadajících umělohmotných dílů. Uvnitř jsou ještě dva plastové háčky, kterými je potah připevněn ke kostře opěráku, ty také uvolnit.

Vyhřívání sedaček

Vyhřívání sedaček

2. Demontujeme airbag, který drží na třech šroubech, odpojíme konektor a vytáhneme jej ven.

Vyhřívání sedaček

Vyhřívání sedaček

3. Nyní je ještě třeba sejmout držáky opěrky hlavy. Jde to hodně stuha, držák je nutné vevnitř zmáčknout na obou stranách, kde jsou plastové západky a vysunout je nahoru.

Vyhřívání sedaček

4. Nyní již lze potah s vnitřní výplní opěráku vytáhnout směrem nahoru. Opět odstřihneme kovové spony a potah sejmeme. Nalepíme vyhřívací dečku a následně postupujeme stejně jako u sedáku.

Vyhřívání sedaček

5. Po zkompletování sedáku i opěráku spojíme příslušné konektory, připevníme ŘJ a vodiče svazkujeme k původní kabeláži.

Vyhřívání sedaček

Vyhřívání sedaček

6. Konektor vyhřívání sedadel poté zasuneme do plastového držáku, ze kterého je nutné sundat krytku.

Vyhřívání sedaček

Vyhřívání sedaček

Vyhřívání sedaček

Vyhřívání sedaček

7. Pokud jsme tahali rovněž i vodiče, tak plastový držák na konektor ještě nenasazujeme, protože při zasunování pinů natažených kabelů si tak můžeme zkontrolovat správnost.

DISKUSI K TÉMATU NAJDETE ZDE